Oferta sezonowa

Rowerowy Zawrót G?owy


O nas

"Azyl" po?o?ony jest w sercu Wigierskiego Parku Narodowego - na skrzy?owaniu kutur pogranicza polsko-litewskiego.
"Azyl" to doskona?a baza wypadowa do najciekawszych zak?tków Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Augustowskiej i Litwy, a tak?e baza nieograniczonych mo?liwo?ci czynnego wypoczynku na ?onie natury.

Turystyk? rowerow? zajmujemy si? od lat. Turystyka rowerowa to nie tylko nasza praca ale i nasza pasja.

Formu?a rowerowa na miar?

Program imprezy "Formu?a Rowerowa na Miar?" tworzymy na bazie naszych produktów turystycznych dopasowuj?c je do potrzeb klientów, z uwzgl?dnieniem precyzyjnie okre?lonych wymaga?, tj:
-termin
-ilo?? uczestników
-atrakcje
oraz innych szczegó?ów.

Cena rozs?dna.

Zapraszamy tez do skorzystania z naszych przygotowanych propozycji poznania na rowerze ba?niowej Suwalszczyzny i pogranicza polsko-litewskiego:

 • Tropem Pere?ek Suwalszczyzny »»

 • Weekend na rowerze »»

 • Rowerowy Zawrót G?owy »»

 • Formu?a Rowerowa na Miar?»»

  Posiadamy Zezwolenie Marsza?ka Woj. Podlaskiego na dzia?alno?? Organizatora Turystyki, a tak?e ubazpieczenie na rzecz klientów w zwi?zku z t? dzia?alno?ci?.

  Posiadamy ubezpieczenie na rzecz klientów w zwi?zku z dzia?alno?ci? wykonywan? przez organizatorów turystyki oraz po?redników turystycznych (grupa 49) - Polisa seria A nr 0002807 PZU SA Inspektorat w Suwa?kach.

  Pobierz:
  formularz zg?oszeniowy»»
  warunki uczestnictwa»»


 •  
   

   

  Dom gościnny Azyl nad jeziorem Wigry
     Telefon: (87) 563 77 22
     Telefon komórkowy:0604 17 98 77
     E-mail: azyl-wigry@tlen.pl